”Regeringen försöker få EU att ändra sina regler så att energitorv inte längre ska klassas som ett fossilt bränsle. Men svensk forskning visar att torv inte är klimatvänligt, annat än på flera hundra års sikt, och att koldioxidutsläppen från torveldning är värre än från kol.

– Det är ju förknippat med ganska så stora utsläpp. Förbränningsemissionerna är till och med större än kol, det säger Kristina Holmgren på miljöinstitutet IVL.”

Läs mer här:

http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=2812561