”Gränsen för fjällnära skog bör finnas kvar och de större skogsägarna inom hela renskötselområdet bör få en tidig information om planerade avverkningar.

Det föreslår gränsskogsutredningen som utrett hur skogsnäring och rennäring ska kunna samsas. När det gäller andra gränser för svårföryngrad skog som finns idag föreslår utredningen att de försvinner.” Rapporterar SR.

Läs mer här.