”Felåsen i Ånge kommun, Kvarnhusberget i Örnsköldsviks kommun samt Grenigtmyran i Härnösands kommun. Det handlar om tre nya naturreservat i länet, om skogsreservat med höga naturvärden. Grenigtmyrans naturreservat tex, är en viktig lokal för den rödlistade laven långskägg I länet finns nu totalt 145 naturreservat.”

 

Läs mer här