(publicerad den 9 mars i Sundsvalls Tidning)

”SUNDSVALL (ST) I mars 2008 lämnade Naturskyddsföreningen sin plats i styrelsen för den internationella och oberoende skogscertfieringen FSC. FSC ska bland annat garantera ekologisk och social hänsyn i skogsbruket.

Motiveringen till Naturskyddsföreningens avhopp var att FSC fungerar dåligt i Sverige. De anser att standarden är svag, bristerna i efterlevnaden är stora och skogsbolagens vilja att förbättra FSC inte är tillräcklig.

– Men vi är fortfarande medlemmar i FSC eftersom vi tror på idén, säger Jonas Rudberg skogshandläggare på Svenska Naturskyddsföreningen.” Skriver ST.

 

Läs hela artikeln här