SUNDSVALL (ST)

I ett internationellt perspektiv har Sverige låg andel skyddad skogsmark.
Skogsstyrelsens förslag om skyddad skogsmark till år 2020 skulle innebära att cirka 8 procent av skogsmarken nedan fjällskogsregionen undantas från kommersiellt skogsbruk. Detta innebär att vi får en större möjlighet att uppfylla de mål som vi i demokratisk enighet har antagit.

Det skriver Professor Bengt Gunnar Jonsson i en debattartikel i Sundsvalls tidning.

Lär mer