socialhansynkollage

”Intensivodling av skog har nästan utrotat de gamla naturskogarna med ett rikt djur – och växtliv. Det menar professor Ilkka Hanski från universitetet i Helsingfors. Nu vill han lyfta fram skogens andra värden som bland annat kolsänkare och för mänsklig rekreation.

Ilkka Hanski var en av många talare under den första dagen av den internationella skogskonferensen i Sundsvall med cirka 200 deltagare från 20 länder och fyra världsdelar. Fokuset ligger på de gamla naturskogarna som en hemvist för tusentals arter och som därmed är viktiga referensområden.”

Läs mer här:

http://st.nu/start/sundsvall/1.2240802-skogens-varde-som-kolsankare-och-for-rekreation