”Allt fler nyckelbiotoper och skyddsvärd natur anmäls för avverkning. Det menar Anna Marntell på Skogsstyrelsen i Sundsvall som sett antalet sådana anmälningar öka under det senaste året.”
Läs mer här