Hårresande

Sebastian Kirppu tycker utnämningen av skogsambassadörerna är hårresande.

Foto: Robert Svensson

 

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson utsåg under torsdagen tio Skogsriketambassadörer. Från miljörörelsen är man bestört över valet av ambassadörer. Inte en enda av de tio representerar naturvården.

 I ett pressmeddelande säger Landsbygdsminister Eskil Erlandsson att Skogsriketambassadörerna har en viktig uppgift framför sig i att inspirera och sprida kunskap om skogens betydelse ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv, allt för att skapa jobb och tillväxt med skogen som bas.

– Man kan ju undra om det över huvud taget finns någon plats för lavskrikor, nötkråkor, gråsidingar eller ekoxar i Eskil Erlandssons vision av det svenska skogsriket? Var kommer naturvården och ekologin in i bilden? Tillmäts dessa frågor över huvud taget något värde, frågar sig Anders Wirdheim, ansvarig för fågelskydd och naturvård på Sveriges Ornitologiska Förening.

Biologiska värden inte representerade

2011 är av FN utsett till skogens år och Anders Wirdheim tycker att det är märkligt att de biologiska värdena inte finns representerade från Sveriges sida när regeringen introducerar Skogsriket.

– Sverige är unikt i och med detta. Man lyfter inte fram skogen för sina biologiska värden, ekologin eller skogens betydelse för klimatet. Inte i något annat land är skogsnäringen så ensidigt dominerande. Den enda av de tio ambassadörerna som inte har några ekonomiska intressen i skogen är ju han från Friluftsfrämjandet, säger Anders Wirdheim.

Marie Wickberg, politiskt sakkunnig på Landsbygdsdepartementet menar att de här människorna ska ta hänsyn till både miljö och produktion och säger att de jämställda skogspolitiska målen genomsyrar hela Skogsriket. 

– Vi tänker oss att vi ska kunna komplettera med ambassadörer framöver och då är det möjligt att någon av dom skulle kunna komma från miljörörelsen.

Om man har tillfrågat någon från miljörörelsen vill Marie Wickberg inte svara på.

Skogsindustrin bra på att tjäna pengar

Sebastian Kirppu, naturvårdare och skogsexpert, som tidigare i år utsågs till årets miljöhjälte av WWF tycker att valet av ambassadörer är hårresande.

– Att som Eskil Erlandsson prata om Skogsriket utan att prata om ekologin och samtidigt skövla den skog Skogsriket består av, det är väldigt trångsynt, säger Sebastian Kirppu.

Sebastian Kirppu menar att skogen är en resurs man ska använda, men inte överutnyttja. 

– Skogsindustrin är bra på en sak, att tjäna pengar, men grundförutsättningen för att skogsekosystemet ska fungera finns tyvärr inte representerat i och med utnämningen av skogsambassadörerna, säger Sebastian Kirppu.

Robert Svensson 

 

Fakta

De utnämnda Skogsriketambassadörerna är:

Göran Andersson, Friluftsfrämjandet
Sven Erik Hammar, Skogsägarna Mellanskog
Britta Jonsson Lindvall, Tree Hotel AB
Katarina Levin, SCA
Pär Lärkeryd, Norra Skogsägarna
Arne Olsson, Folkhem
Elisabeth Salander Björklund, Bergvik Skog AB
Johan Sjöberg, Svenssons i Lammhult/Möbelriket AB
Ann-Kristine Vinka, Lapplandssafari

David Wikner, Persåsens konferens