I dag den 30 januari 2004 går Statens Fastighetsverk in och hugger vid Pakkojåkkå, Harsprånget, i en skog som Länsstyrelsen i Norrbotten har avgränsat därför att den har höga naturvärden.

Länsstyrelsen har statens uppdrag att skydda skog genom reservatbildning och har bedömt att detta område hör till dem som borde undantas från avverkning. Hela området är på 529 ha, den produktiva skogsmarken på 250 ha. Området ligger nedom gränsen för fjällnära skog.

Nedom denna gräns är fortfarande en alldeles otillräcklig areal undantagen från skogsbruk. Länsstyrelsen hade planer på att något avhjälpa denna bristsituation, men nu går Fastighetsverket in där och bryter det moratorium som gällde förra året. Vi är starkt kritiska till att Fastighetsverket inte medverkar till att uppfylla de miljömål som har ställts upp, bl.a. av Statens Offentliga Utredning "Skydd av Skogsmark", 1997/97

Nätverket för Naturvård i Svensk Skog

Anders Delin