”Halvmeterdjupa hjulspår över den gamla hagmarken. Skogsmaskinen har dessutom kört sönder två bäckar på fyra ställen. – Jag blev chockad när jag såg skadorna. Det här är en skam för skogsnäringen, säger Fred Bäckström som inte ens blev tillfrågad om timmertransporten över hans mark.”

Läs mer här