”Mårten Larsson och Skogsindustrierna visar prov på ett siffertrixande utan dess like. Nu backar man från 26 procent, men räknar i stället in de frivilliga avsättningarna och impedimenten (delvis två gånger!) och menar att 25 procent av den svenska skogen är skyddad.”

Läs mer här