”På tiotusentals hektar skogsmark och i orörd och obruten natur omvandlar nu SCA i rask takt delar av sina marker till industriområden för vindkraft.”

Läs mer här