”FN satsade på miljöarbete genom att peka ut år 2010 som Biologiska mångfaldens år, året då utarmningen av arter och naturmiljöer skulle ha avstannat, och 2011 till Skogens år för att uppmärksamma skogens mångfald och ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Tyvärr gick dessa målsättningar om intet i Sverige.”

Läs mer här