”Ni visar civilkurage!”

Nordkalks avverkning stoppad. Foto: Fältbiologerna

 

Skogsfestivalen 2012 på Åfallet, Haddebo uttrycker sitt stöd för Fältbiologernas ockupation av Ojnareskogen på Gotland.

Att utplåna våtmarken, skogen med höga naturvärden och platser som många människor älskar samt att riskera att förstöra norra Gotlands grundvattenreservoar är totalt oförsvarligt. Ändå är det precis detta som Nordkalk vill göra genom sina planer för ett kalkbrott i Bästeträsk. Att mark- och miljööverdomstolen i sin dom tillåter detta är inget annan än en skandal.

Heder åt alla som nu deltar och tidigare deltagit i protesterna. Ni visar civilkurage! De värden Nordkalk åberopar i form av några enstaka arbetstillfällen och ökad företagsamhet kan inte på långa vägar mäta sig med de natur- och kulturvärden som vid en exploatering skulle sprängas bort och försvinna för alltid. Skogsfestivalen 2012 ger alla som protesterar mot detta sitt fulla stöd.

Skriv under uppropet för att rädda Ojnareskogen och Gotlands dricksvatten här