USAs regering inkom nyligen till Sveriges regering med en förfrågan om upplåtande av Vidsel robotbas för att testa bomber i ett vidsträckt område i norra Sverige. Den 14 april gav regeringen sitt samtycke till dessa övningar. Riksdagen har inte tillfrågats, långt mindre den befolkning som berörs av beslutet.

Om USA testar uranvapen i Vidsel som ligger nära Boden och Luleå innebär det att dessa städer, stora delar av Norrland – Europas sista orörda vildmark – och i förlängningen även resten av Sverige samt grannländerna smutsas ner och förgiftas. Dessutom bryter de planerade militära aktiviteterna mot artikel 30 i FN-deklarationen om urbefolkningarnas rättigheter.

Läs mer här.

Namninsamling mot bombningarna finns här.