Publicerad i Arbetarbladet 2011-05-02. Norrköpings Tidningar, Fria Tidningen, sofnet.org, Svenska Dagbladet 2011-05-04. Folkbladet, Tidningen Kulturen, sormlandsbygden.se 2011-05-05. Sydsvenskan 2011-05-08. Dagens ETC 2011-05-13. hela hälsingland.se 2011-05-14 m fl

 

Vad föreningen Skydda Skogen länge hävdat har återigen besannats, nämligen att den svenska modellen med frivillighet i skogsbruket inte fungerar. Nu senast i P1:s granskande program Kaliber som fick skogsindustrin och Skogsstyrelsens högsta ledning att stå med byxorna nere inför hela svenska folket. Vad det handlar om är att efterlevnaden av skogsvårdslagens paragraf om miljöhänsyn är så till den milda grad eftersatt och nedprioriterad att miljömålet, som enligt riksdagsbeslut skall vara jämställt med produktionsmålet, i praktiken blir omöjligt att uppnå. 

När den senaste och inte särskilt smickrande statistiken skulle offentliggöras av Skogsstyrelsens tjänstemän, stoppades detta efter att skogsbolaget Stora Ensos vd Martin Holmgren ringt ett telefonsamtal till Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman. 

Vad statistiken visar är att 37 procent av alla avverkningar inte lever upp till lagens krav på miljöhänsyn. I Dalarnas län är läget så katastrofalt att man brister i 47 procent av fallen. Inte undra på att man vill hindra detta från att komma ut till allmänheten. Man skäms väl i såväl skogsindustri som skogsstyrelse. Även regeringen borde skämmas eftersom de har det yttersta ansvaret.

Lösningen är verkligen inte att tysta ner och lägga locket på. Vad som krävs är rejäla krafttag för att leva upp till de avtal man från riksdag och regering förbundit sig till, både nationellt och internationellt. Det måste också en gång för alla bli ett slut på daltandet med skogsindustrin. Skogsstyrelsen är en myndighet som har till uppgift att se till att gällande regelverk följs. Vi har en skogsvårdslag som såväl Stora Enso som alla andra som ägnar sig åt skogsbruk måste följa.

Att ingen någonsin blivit dömd för brott mot skogsvårdslagens paragraf om miljöhänsyn under de 17 år den funnits talar sitt tydliga språk. Modellen ”frihet under ansvar” har totalt havererat och har definitivt förbrukat sitt existensberättigande.

Robert Svensson Skydda Skogen