Mil efter mil, landskap efter landskap. Överallt i Sveriges avlånga land sker idag en omfattande skogskövling – en förintelse. Effekterna av detta är skrämmande, och för allmänheten helt obekant.

Varje år under 20 års tid beger sig ett 50-tal specialister på skogens mångfald, ut på en resa. En forskningsresa i naturvårdens utmarker för att leta efter de sista, av de sista resterna av vår svenska skog.  Vi finner den då, långt bort dit skogsmaskinerna ännu inte hunnit exploatera de sista resterna av naturliga gammelskogar. Där fortfarande biologisk mångfald förekommer. Där skogsekosystemen fungerar med en riklig förekomst av arter och miljöer och där skogens källa ännu har kvar sitt kristallklara vatten.

 Vi som deltar i dessa skogsexkursioner ser också med egna ögon hur den unika svenska skogen snabbt håller på att försvinna. För att ersättas av något helt annat. Utarmade plantager av jämnåriga bestånd av enfaldiga gran- eller tallplantager omstöpta till en vettlös industrianpassad råvara. Norr om Dalälven breder även vidsträckta plantager av främmande trädslag av Pinus contorta ut sig. En ogästvänlig ogenomtränglig snårskog av grenar och barr, som tränger undan lingon, blåbär och kantareller och hotar vårt allemansrättsliga nyttjande av skogsmarkerna. Och vår livskvalitet går förlorad. Det var vad vi såg när vi under närmare en vecka skogsinventerade norra Hälsingland. Där har skogsbolaget Holmen Skogs storskaliga förintelse av snart sagt varje naturlig skog ersatt dessa med sönderkörda marker, enformiga kalhyggen och utarmade odlingar.

 Den destruktiva skogspolitiken är ett okänt faktum för den vanlige samhällsmedborgaren, som bara färdas längs våra riksvägar. Men om du vill ta del av den största naturomvandlingen och förstörelsen av Sveriges största naturrikedomar, skall du bege dig ut på några av de tusentals skogsbilvägar som idag massakrerar storskogen till avhuggna stubbåkrar, och med egna ögon se förödelsen. Är skogsvägen låst med vägbom för att dölja massakern, ta med en cykel eller moped och åk så långt du kan.

 Du kommer då att finna och förstå att vi står inför en biologisk katastrof som vi idag bara kan skönja verkningarna av. Många av skogens naturliga innevånare av mossor, lavar, insekter, svampar, fåglar, däggdjur, fiskar och även människors välbefinnande, håller idag på att krossas av kortsiktiga vinstintressen från giriga bolagsdirektörer och aktieägare, och från skogsägare som LRF och Centerpolitiker som bara har ett egenintresse – pengar.Dessa lobbyistiska särintressen bryr sig inte om våra gemensamma tillgångar av rent vatten, som porlar fram i bäckar och åar, och som just nu förgiftas av kvicksilver som urlakas från skogsmarker från groteska körskador från tunga skogsmaskiner. Kvicksilver som tas upp i fisken vi äter, en smygande miljökatastrof.

 

Göran Rönning, deltagare i Forskningsresan 2011