Skriv under namninsamlingen! Nyavverkad naturskog i Rumänien i ett Natura 2000 område.

Skogar med mycket höga naturvärden avverkas i skyddade Natura 2000-områden i Rumänien. Detta trots att flera miljöorganisationer larmade EU-kommissionen om detta för redan fyra år sedan. Nu kräver flera miljöorganisationer, bland annat Skydda Skogen, att EU stoppar avverkningarna och att Rumänien ställs inför EU-domstolen. Skogarna är globalt viktiga- för sina kolsänkor och för sin biologiska mångfald. Skriv under namninsamlingen!

I en begäran till Virginijus Sinkevičius, EU:s kommissionär för miljö, hav och fiske, skriver miljöorganisationerna:

”Vi ber er att stoppa förstörelsen av Rumäniens sista orörda skogar och att införa ett moratorium för avverkningarna som äger rum i Rumäniens Natura 2000-områden. Dessutom kräver vi att ni tar Rumänien inför europeiska unionens domstol. Detta eftersom ni inte har gjort något för att stoppa förstörelsen av skyddade skogar under de fyra år som gått sedan överträdelseförfarandet inleddes.

Även om tusentals hektar redan har gått förlorade, kan vi fortfarande rädda de sista rumänska urskogarna. Det finns fortfarande tid att säkra framtiden för naturskogar i Rumänien och därmed i Europa”.

Organisationerna skriver att ingen hänsyn tas till skogarnas betydelse ur ekologisk, bevarande- och klimatförändringssynpunkt.  Det finns heller ingen insyn i lagenligheten och konsekvenserna av skövlingarna som sker i skyddade områden.

Skogarna som skövlas är ett globalt naturarv

”Naturskogarna i de rumänska Karpaterna är ett globalt naturarv som vi måste bevara för att mildra klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. De är viktiga kolsänkor som absorberar miljontals ton koldioxid. De hjälper till att producera syre och förhindrar jorderosion genom att hålla kvar vatten. Många skyddade djurs överlevnad är i fara.”

Vid en granskning av endast 0,01 % av avverkningstillstånden, så har avverkningar bekräftats i fem skyddade Natura 2000 områden, skriver organisationerna. Det är sammanlagt 420 fotbollsplaner (en fotbollsplan 105x65m). De rumänska myndigheterna måste ställas till svars inför lagen för detta miljöbrott.

Äldre naturskogar är bland de mest värdefulla ekosystemen i EU men utgör bara 3 % av dess skogsareal. Rumänien har bland de högsta andelarna sådan skogar i EU, minst 525 000 hektar, och cirka 300 000 hektar rumänska skogar ingår i Natura 2000-nätverket.

Fyra år har gått sedan klagomål till EU men inget har hänt

Det har gått fyra år sedan miljöorganisationerna EuroNatur, Agent Green och ClientEarth larmade EU-kommissionären Virginijus Sinkevičius om förstörelsen av skyddade skogar i Rumänien, ett klagomål registrerat med referensnumret CHAP(2019) 02656.

Efter detta klagomål inledde Europeiska kommissionen ett överträdelseförfarande mot Rumänien, registrerat under referensnumret INFR(2020)2033, genom att skicka en formell underrättelse i februari 2020 och ett motiverat yttrande i juli 2020. Men inget har blivit bättre sedan dess, tvärtom!

Skriv under namninsamlingen!

Läs tidigare artiklar om Rumäniens skogar:

Europeiska kommissionen agerar mot illegal avverkning i Rumänien (2020)

Ikeas skog i Rumänien kan vara stöldgods (2019)

Öppet brev fördömer mord på skogsvaktare i Rumänien medan illegal avverkning pågår (2019)

Skövlas Rumäniens urskog för Ikeas möbler? (2017)