”Inför den internationella kvinnodagen går kvinnor från den brasilianska delen av småbrukarrörelsen Via Campesina åter till offensiv mot den storskaliga, kommersiella jordbruksmodellen, agrobusiness. På måndagen ockuperade närmare 1.500 kvinnor från de jordlösa lantarbetarnas rörelse MST eukalyptusplantaget Cedro i södra Bahia, där svensk-finska Stora Enso är delägare.”

Läs mer här