Regeringen vill ha ökad produktion och aktivt skogsbruk- alltså ökad avverkning. Här växte en skog med rödlistade orkidéer och flera andra fridlysta och hotade arter innan den avverkades. K Bäck

I veckan presenterade regeringen en ny utredning om skogen. Det som sades på en presskonferens om den är mycket oroande för både klimat och biologisk mångfald: Regeringen vill ha ökad produktion och aktivt skogsbruk- alltså ökad avverkning. EU ska inte få lägga sig i Sveriges skogspolitik och regelförändringar som t ex ”egenkontroll,” istället för avverkningsanmälningar.

Under pressträffen om nya skogspolitiska utredningen så var landsbygdsministern Peter Kullgren, miljöministern Romina Pourmokhtari och EU-ministern Jessika Roswall med. Fokus vid pressträffen låg på en ökad skogsproduktion. Hotet mot den biologiska mångfalden utelämnades, den ska i stället ses över i en egen artskyddsutredning.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari sa bland annat att ”tillräcklig tillgång till biomassa är helt nödvändigt för att vi ska kunna förverkliga ett skifte bort från fossila råvaror. Regeringen bedömer därför att ett aktivt skogsbruk med hög tillväxt och användning av produkter från förnybar råvara ger högsta långsiktiga klimatnytta”. Regeringen vill även ”fortsatt skala upp påverkansarbetet gentemot EU”.

Inte förenligt med klimatmål

Elin Götmark, talesperson från Skydda Skogen kommenterar:

-Det är tvärtemot vad många forskare har sagt och är inte förenligt med klimatmålen. EU anser att mer skog bör skyddas och därmed kolsänkorna- men Sverige vill nu istället öka avverkningen för ”klimatnyttan”. De flesta förnybara produkter från skogen bränns dessutom upp och bidrar då med koldioxid till atmosfären.

Skogsutredningen ska bland annat ta ställning till om att ersätta avverkningsanmälningar med ett annat system för tillsyn. Regeringen föreslår “ett system baserat på egenkontroll”, där enskilda skogsägare inte längre ska behöva avverkningsanmäla avverkningar på upp till 5 ha. De vill även att beslut inte ska kunna överklagas till både allmän förvaltningsdomstol och mark- och miljödomstol.

Samhället måste kunna sätta gränser

Elin Götmark kommenterar:

-Det är helt rimligt att man inte alltid får göra vad man vill med sin egendom – om ens brukande skadar andra människor eller miljön så måste samhället kunna sätta gränser. Utredningens direktiv är inte heller i linje med EU-lagstiftningen som säger att när det gäller artskydd måste frivilliga lösningar kombineras med ”en rättslig ram som säkerställer korrekt verkställande från tillsynsmyndigheterna vid bristande efterlevnad”.