Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Stor upprördhet och ilska över skogspolitiken

Vid Naturskyddsföreningens rikskonferens i Mora i maj 2022 hölls en skogsdebatt med inbjudna riksdagspartier. En debatt som upprörde. Svaren från partierna och politikernas inställning till skogs- och miljöfrågan verkade överraskande för många. Även bland de brukare av skogen som var inbjudna till en diskussion uppe på scenen märktes en stor ilska och irritation. Jessica Sannö, grundare av Tivedens adventure och Tor Tourda – samisk förvaltare av fjällnära skog var två av de mycket upprörda deltagarna.

Deltagare från vänster: Johanna Sandahl, ordf Naturskyddsföreningen, Mathias Bengtsson (KD), Ulf Berg (M), Jakob Olofsgård (L), Maria Gardfjell (MP), Peter Helander (C), Isak From (S). SD och V deltog ej på konferensen.

Under debatten ställdes några ja- och nej-frågor till politikerna (grönt för ja, rött för nej). På frågan – Finns det någon naturkris i skogen? svarade enbart miljöpartiet med grön ja-skylt. Övriga politiker från KD, M, L, C och S visade rött då de ansåg att det inte finns några större miljöproblem i skogen eller i skogsbruket. Det visade sig även att politikerna saknade förtroende för Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen som är våra egna expertmyndigheter. Myndigheter vars analyser just visar att skogsbruket utarmar skogen och hotar miljöer och arter. Endast Miljöpartiet och Liberalerna visade grönt på frågan kring förtroende för expertmyndigheterna. Med denna utgångspunkt var det kanske inte så konstigt att så många av politikerna svarade nej på frågan om man ansåg det behövdes mer naturnära skogsbruk.

Jessica Sannö – grundare av Tiveden adventure var en av dem som blev mycket upprörd över politikernas svar.
– Finns det någon naturkris i skogen?

Tonen i debatten var även hård gentemot EU:s syn på frågan om skog, klimat och biologisk mångfald. Politikerna kritiserade hårt EU-kommissionen och menade att där saknades både kompetens och kunskap. Man ansåg att de inte förstod och att kommissionen var vilseledd. Man menade att EU inte skall få införa några miljöåtgärder som påverkar det svenska skogsbruket eller äganderätten. Där var alla överens utom Miljöpartiet.

Brandtal och häftig kritik

Efter den politiska debatten i Mora fick en panel av ”brukare” av skogen frågan. – Av det som ni hörde politikerna säga, finns det något som skulle kunna hjälpa er i era respektive verksamheter? Tor Tourda – samisk förvaltare av fjällnära skog fick först svara. Han sa: – Absolut ingenting. Jag är fullständigt chockerad, är nästan gråtfärdig. Här har vi essensen av det skogsälskande folket, naturmänniskor och svenska medborgare som pratar så här mycket gallimatias. Det är som om de gått i skola hos Trump, alternativa fakta och lögner. Jag är totalt chockad av den faktaresistens som de uppvisade. Så ingenting, Miljöpartiet hade bra förutom att hon inte ville säga ja eller nej till kalhyggen. Det skulle gynna klimatet och biologisk mångfald. 

– Vill ni har mer naturnära skogsbruk ?

Tor följdes av Jessica Sannö, grundare av Tivedens adventure, som var än mer upprörd. – Jag håller helt med, alltså vad fan! Jag trodde jag skulle få hjärnblödning. Ni tror att ni sitter och företräder svenska folket i miljö- och jordbruksutskottet men ni företräder de här sju procenten som vill ha god avkastning och möjligen industrin. Dom skogsägare som vi träffar de vill istället veta hur de skall kunna lösa alla de här problemen som är omskrivna i den här rapporten (Låt skogen leva). Ni driver inte den politiken. Jag är så upprörd att jag skakar…. Skäms det är vad jag vill säga! Efter denna avhyvling kommenterade Peter Arne, VD Finneröjda skogstjänst, som var mycket förvånad över att de flesta politiker inte ens kunde säga att de var för mer naturnära skogsbruk. De flesta svenskar och stor del av skogsägarna ville ju ha detta enligt Arne. Leif Öster, skogsägare och turistföretagare följde upp med kommentaren – Det är klart att man kan bli väldigt uppgiven men jag kan med ålderns rätt berätta för er att så här har det varit varje gång inför en stor förändring. Politikerna har lyssnat in industrin och så har det ändå hänt någonting. Min erfarenhet är att alla ni som finns här i lokalen ni vill väl och ni kommer att få rätt men det kommer att ta lite tid.  Ola Kårén, skogsvårdschef på skogsindustriföretaget SCA var dock inte alls så kritisk som övriga utan tyckte att politikerna gjort bra ifrån sig och visade god kunskap kring skogsfrågorna. Kanske inte så förvånande då de flesta politikerna åsikter och lösningar låg väl i linje med skogsindustrins syn och önskemål.

Agerande mot EU-förslag för återställning av natur

Diskussionen i Mora var en föraning om det ställningstagande som riksdagens miljö- och jordbruksutskott skulle komma att ta senare den 19 augusti då frågan om EU:s nya förslag om restaurering och återställning av natur var uppe på dagordningen. EU-kommissionen anser att förslaget att återställa 20 procent av EU-ländernas förstörda natur är ett ”avgörande steg för att undvika ekosystemkollaps” och EU:s miljökommissionär säger att ”Forskarna är tydliga, det finns ingen tid att förlora, fönstret stängs”. Riksdagens miljö- och jordbruksutskott röstade dock trots detta alarmerande budskap emot EU-förslaget. Även Socialdemokraterna anslöt sig (till mångas förvåning) till de i denna fråga mycket starkt EU-kritiska partierna KD, SD, C och M. Liberalerna och Miljöpartiet röstade för ett ja till EU:s restaureringsförslag och Jakob Olofsgård, Liberalernas landbygdspolitisk talesperson säger till DN 2022-08-19– Att restaurera vår natur är i allra högsta grad en EU fråga. Våra mark- och havsmiljöer är en akut fråga både för miljö och klimat. Sverige kommer skämma ut sig som land inför kommissionen, särskilt när vi står inför att bli ordförandeland. Han får medhåll av Per Bolund från Miljöpartiet som också var mycket upprörd efter att, som han uppfattar det, Socialdemokraterna helt har bytt fot. John Widegren, Moderaternas landsbygdspolitiska talesperson kommenterar sin negativa inställning:  – Vi menar att lagen är alltför långtgående och att den riskerar att leda till mycket stora anspråk på att på kort tid restaurera natur. Detta till stora kostnader och med omfattande negativ inverkan på jord- och skogsbruk. 

Ett par dagar senare skriver Expressen på sin ledarsida, med anledning av utskottsbeslutet, Hjälp oss EU – svenska politiker klarar inte det här” (2022-08-21). Ledaren är mycket kritisk till beslutet i miljö- och jordbruksutskottet och till de svenska politikernas agerande.

Stor klyfta mellan folket och skogspolitikerna

Sammanfattningsvis så visade debatten i Mora tydligt på hur starkt inflytande den svenska skogsindustrin har på våra riksdagspolitiker. Samtliga av partiernas talesmän i skogsfrågor är dessutom själva skogsägare och dessutom män (förutom MP:s talesperson). Skogsfrågorna inom politiken har länge präglats av ”gubbar och stubbar” och av en inställning till skogen som inte delas av majoriteten av det svenska folket. De senaste åren har klyftan mellan folket och riksdagspolitikerna dessutom blivit allt större. Säkerligen bidrog detta till den stora upprördheten i Mora men många verkade även förvånade och överraskade över politikernas inställning och svar. Så illa trodde man inte att det var.

Michael Nilsson.