Dubbeltrast (Turdus viscivorus) i Märjamaa skogspark. Foto: Mari Laanesaar.

Stora Enso i Estland är part i en tvist som nu når Högsta domstolen. Tvisten gäller en skog i Märjamaa. Stora Enso har dock meddelat att de tänker avverka skogen innan domstolens avgörande.

Framgångar har vunnits i processen om skogen i Estland: tvisten om huruvida avverkningstillståndet bestridits i tid har nu nått Högsta domstolen.

Men Stora Enso meddelade för några dagar sedan att de tänker hugga ner Märjaama-skogen så fort de kan – det vill säga före Högsta domstolens avgörande.

Att tvisten nått Högsta domstolen ger lokalbefolkningen i Estland hopp att man ska ta mer hänsyn till deras intressen när det gäller beslut om de gröna områdena i deras grannskap.

Läs om tidigare kritik mot Stora Enso från miljöorganisationen Estonian Forest Aid i Estland här.

Skogen i Märjaama skogspark. Foto: Mari Laanesaar.