På måndagen började Stora Enso avverka en skog i det värdefulla området Stamyrberget, ett stort sammanhängande naturskogsområde i Torsby kommun i Värmland. Flera avverkningsanmälningar omfattar totalt 100 hektar.

Ungefär en tredjedel avverkades men efter Naturskyddsföreningens påtryckningar stoppade Länsstyrelsen i Värmland avverkningen på tisdagsmorgonen för att utreda om området ska bli reservat.

Läs mer här.