– Priset gick till allas vår skogshjälte

olli

Olli Manninen under skogsinventering i Örebro län 2011.  Foto: Viktor Säfve/Skydda Skogen 2011

 

Den frilansande skogsaktivisten och vedsvampsexperten Olli Manninen fick idag Nordens största miljöpris från Nordiska rådet. Olli Manninen har genom sitt enorma engagemang för våra kvarvarande gammelskogar både bidragit till att stora arealer skogsmark skyddats och inspirerat och utbildat många att värna vårt naturarv. Så här kommenterar Olli beskedet om att han fått priset:

– Nordiska rådets miljöpris går inte bara till mig, utan till alla dem som brinner för att bevara de nordiska skogarna. Den frivilliga insatsen är så viktig, också när det gäller att påverka politikerna till att göra en större insats för vår natur.

Olli är den person som idag kanske kraftfullast lyfter fram behovet att kartlägga alla skyddsvärda skogar och att använda rödlistade arter och gedigen kunskap om skogsekologi som verktyg i kampen för levande skogar. Han belyser ständigt behovet av att fylla de inte sällan stora kunskapsluckorna och att vara steget före.

– Olli Manninens insatser inom olika föreningars ideella arbete med att kartlägga skyddsvärda skogar och hans kompetens inom fältbiologi är ovärderliga, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Just nu är Olli ute med Maria Westerberg och andra aktiva från föreningen Skydda Skogen för att kartlägga oskyddade naturskogar i Värmland, inventeringar som vi hoppas ska leda till fler skyddade skogar och nya kunskaper hos de som deltar i inventeringarna.

Stort, stort grattis Olli, från hela Skydda Skogen!

Här kan ni läsa Nordiska rådets motivering och pressmeddelande