Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Striden om skogen i SVT Agenda

Bild från SVT Agenda. Fotograf: Daniel Hols.

Håller den svenska skogen på att försvinna och bli till virkesåkrar? Det pågår en strid om den svenska skogen. På den ena sidan står miljöorganisationer som menar att skogen skövlas. På den andra sidan står skogsbolagen som hävdar att det svenska skogsbruket är hållbart. Följ med skogsekologen Sebastian Kirppu och projektledaren Lina Burnelius från Skydda Skogen ut i skogen.

Skogsekolog Sebastian Kirppu och Lina Burnelius, projektledare och internationell koordinator för Skydda Skogen, besöker en avverkad skog i Örebro län där en nästan 300 år gammal gran har avverkats av ett FSC-certifierat skogsbolag för att bli massaved.

– Det här är inte ett hållbart skogsbruk. Skogsbolagen kallar sig för miljöcertifierade men fortsätter att avverka sådana här typer av skogar. Jag tycker att det är en skandal, säger Sebastian Kirppu.

Det FSC-certifierade skogsbolaget som avverkat skogen garanterar att de värnar den biologiska mångfalden och att de arbetar hållbart i skogen, att det här var ett misstag som berodde på en mänslig faktor.

Lina Burnelius från Skydda Skogen framhåller att det tyvärr är en vanlig syn i skogen:

– Fokuseringen i klimatdebatten och skogsdebatten, vi har en tendens att bara prata om planetens midja, det tropiska skogsbältet, och glömma bort planetens gröna krona, det boreala skogsbältet. Vi behöver bevara naturskog både i Amazonas och här. Friska ekosystem är förutsättningen för allt liv och vår bästa vän i klimatförändringarna – det är lika viktigt om du befinner dig uppe i kronan eller nere i midjan.

Det kallas föryngringsavverkning där bara några enstaka träd lämnas kvar. Varje år avverkas runt 2000 kvadratkilometer skog, en yta lika stor som Vättern. Svenskt skogsbruk bygger mycket på frihet under ansvar. Idag är ca 6 % av den produktiva skogsmarken formellt skyddad och utöver det skyddar markägare ca 5 % skog på frivillig basis.

I Agenda-studion debatterar Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen, skogen med Lena Ek, ordförande för Södra.

– Vi har en stor utmaning när det gäller den biologiska mångfalden i skogen. Det handlar mycket om att livsmiljöer för hotade arter försvinner. Vi behöver skydda mer och ändra brukningsformerna, säger Johanna Sandahl.

Lena Ek framhåller att två stora miljökonferenser kommer att hållas i år om klimat och biodiversitet:

– Världens miljöorganisationer laddar inför detta men för att man ska hitta bra överenskommelser måste man kunna visa de fattiga länderna att det går att bekämpa fattigdom och sköta och använda sin naturresurs på ett vettigt och hållbart sätt och då är familjeskogsbruket ett bra sätt. Nästan hela det svenska skogsbruket är miljöcertifierat – det förbrättrar hela tiden kvaliteten i skogsbruket. Fler länder och skogsägare skulle vara skogscertifierade.

Johanna Sandahl svarar:

– Det finns många skogsägare som gör ett bra jobb men den rådande skogspolitiken och lagen kom till innan klimatdebatten, innan den kunskap som vi har idag om biologisk mångfald, innan miljömålen och EU-inträdet. Det har kommit en rad nya saker som ställer skogspolitiken i en helt ny dager och den har nått vägs ände. Det är dags att ta alla konventioner, mål och lagstiftningar och se vad som egentligen krävs av skogsbruket. Vi behöver mycket mer kunskap om arterna i skogen och deras livsmiljöer, om vad ska vi skydda, hur vi kan ha ett annat skogsbruk och inte minst för att skapa tydlighet gentemot markägarna.

Se hela inslaget ”Striden om skogen” i Agenda här (ca 19:05).