Ny WWF-rapport:

”Trycket på den svenska skogen ökar och riksdagens miljömål ”levande skogar” kommer inte att nås. Enligt en färsk WWF-rapport underskattas riskerna med stubbrytning för den biologiska mångfalden. WWF anser därför att stubbrytning även i fortsättningen endast bör tillåtas i begränsad försöksverksamhet. I morgon förväntas Skogsstyrelsen fatta ett principiellt viktigt beslut om att tillåta allmän stubbrytning inom skogsbruket.” Skriver WWF

Läs deras rapport här