”Enligt ArtDatabanken vid SLU så kommer vi med dagens utveckling ha omvandlat 95 procent av landets produktiva skogar till produktionslandskap inom 20 år. Kvar finns då 5 ynka procent av gammal skog. Något som redan idag är en bristvara, endast ca 6 procent av skogen är äldre än 140 år. Ställer man det i relation till att 70 procent av skogen är under 80 år så ser man problemet ganska klart. Skogsnäringen har huggit bort sig.”

Läs mer här