”Ett sätt för staten att ersätta de skogsägare som berörts av skogsbranden utanför Sala är att lösa in marken och erbjuda ersättningsmark från det helstatliga bolaget Sveaskog. Den inlösta marken skulle sedan kunna avsättas som naturreservat eller nationalpark, där det brandhärjade området ger en unik möjlighet att återskapa ett större område naturskog i Mellansverige. ”

Läs mer här