”Den biologiska mångfalden i Sverige minskar. Arter utrotas och ekosystem förstörs. De främsta orsakerna till utarmningen av vår natur är ett allt intensivare brukande av jord, skog och hav. Samtidigt finns ett stort stöd hos befolkningen att bättre skydda ursprunglig natur, skriver flera miljöorganisationer.”

Läs mer här