”Fler skogsägare kommer att få nej på sina anmälningar om att avverka skog. Miljöhänsyn i skogsbruket har blivit sämre under 2000-talet och nu vill Skogsstyrelsen att domstolen avgör hur skogsvårdslagen ska tolkas.”

Läs mer här