”Gotland har stora problem med vattenförsörjningen som bland annat avspeglas i Sveriges största andel saltvattenbrunnar. Enligt naturvårdsverkets och den vattenexpertis som Gotlands kommun anlitar innebär kalkbrottet i Bästeträsk en uppenbar risk för uppträngning av salt grundvatten underifrån. I en rapport till regeringen 2009 (Sveriges Grundvattentillgångar – betydelse för näringslivsutveckling 2009-01-19) pekar också SGU ut just Gotland som ett område med brist på grundvatten, samtidigt som det finns risk för att gammalt havsvatten aktiveras vid för stora uttag.”

Läs mer här