”Centerpartiet vill framstå som alliansens gröna röst och säger sig värna den biologiska mångfalden. Ändå motarbetar landsbygdsminister Eskil Erlandsson aktivt Svenska artprojektet, skriver Stefan Ekman och Mats Eriksson, Evolutionsmuseet vid Uppsala universitet.”

Läs mer här