”Sverige bryter återigen mot EU:s bindande miljölagstiftning. Det är följden av det tillstånd som Mark- och miljööverdomstolen nyligen gav till finska Nordkalk att i decennier få spränga nästan 62 miljoner ton kalksten ur ett världsunikt naturområde vid Bunge på norra Gotland.”

Läs mer här