”Den statliga skog som ska bytas mot privatägd skog för att bilda naturreservat håller för dålig kvalitet. De 100000 hektar som är avsatta räcker i värsta fall bara till halva arealen naturreservat, varnar Naturvårdsverket. Miljömålet för skogsskydd nås tidigast 2016 i stället för 2010.”

Läs mer här