”Bytesskogen från Sveaskog räcker bara till hälften av de naturreservat som länsstyrelsen i Norrbotten hade hoppats på. Under tiden väntar Europas ­sista urskogar på skydd och ­flera hundra år gamla träd kan bli flis i värmeverk.”

Läs mer här