Leif Öster påstår i Dala-Demokraten: "Sveaskog vill bevara Sveriges
urskogar. Vi vill också bevara annan unik natur."

Vad Sveaskog vill är en bisak. Det är vad Sveaskog gör som betyder något. Vi har långa rader av exempel på dålig naturhänsyn på Sveaskogs marker under de senaste tre åren, från många delar av Sverige och särskilt från inre Norrland och norra Dalarna, där bolaget också har större delen av sin skog.

Leif Öster är välkommen att kommentera ett enda av alla dessa exempel:

Våren 2003 har Sveaskog dragit in en bred väg tvärs genom urskog – tidigare orörd av människohand. Bolaget har fällt tre- till fyrahundra år gamla naturvärdesträd upp till 10 meter från vägen. Området ligger i nordvästra delen av Arvidsjaurs kommun i Norrbottens län, strax väster om Deppavägen där den korsar utloppet från Valkanjaure till Gangsjajaure. Koordinater 7322711, 1632305. Vägen drogs för att bolaget skulle kunna avverka ett stort område med hänglavskog, som även den hade tämligen höga naturvärden.

Bolaget är FSC-certifierat och har därigenom åtagit sig att undanta urskog från skogliga åtgärder.

Nätverket för Naturvård i Svensk Skog
Anders Delin

Publ. I DD 31 jan. 04