Naturvärdesträd avverkat, Muleglo. Foto: Erland Lindblad

Vid Muleglo i Västerviks kommun har Sveaskog avverkat gamla tallar och lövträd fast det står tydligt i avverkningsanmälan att tall och löv inte ska avverkas. Naturvärdesträd och hålträd så som ekar, aspar och grova tallar ligger nu fällda på marken. Enligt Sveaskog är det på grund av granbarkborrar som det avverkas, men det är inte granar som har fällts.

Ett FSC klagomål gällande avverkningsanmälan har skickats in av Oskarshamns skogsgrupp. Sveaskog skriver i ett svar att FSC-klagomålet är baserat på ett missförstånd. Fastigheten ägs inte av Sveaskog och är inte FSC-certifierad men det är Sveaskog som avverkar. Träden har fällts inför ett vägbygge för att kunna ta ut virke och GROT, träden stod i vägen för grävmaskinen som ska fram. Det ska bli en granbarkborreavverkning, skriver Sveaskog men bergspartier och ytor nära vatten ska inte avverkas. Sen ska området föryngras med tall och löv.

Ornitologen Jan Brenander och biologen Erland Lindblad har besökt området och säger att informationen i avverkningsanmälan är rent av lögnaktig och att löv och tall har mer eller mindre plockats ut ur hela skogspartiet. Om man planerar att föryngra med tall och löv så borde de grova tallarna och naturvärdesträden av ek och asp lämnats i fred. Även en strandskog utan några granar är avverkningsanmäld. Sveaskog skriver i sitt svar att denna inte ska avverkas. Men varför är den då avverkningsanmäld?

Fullständig artikel på Natursidan.

 
En grov tall har fällts här. Foto: Erland Lindblad
En grov asp har fällts. Foto: Erland Lindblad
Även den här strandskogen är avverkningsanmäld. Foto: Erland Lindblad