I mitten av oktober var Sveaskog i färd med att avverka en skog med höga naturvärden vid Kåpponis i Jokkmokks kommun. Den planerade avverkningen pausades efter att Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen Norrbotten skickade in ett FSC-klagomål. Sveaskog återbesökte skogen och valde idag att återuppta avverkningen i mer än hälften av det avverkningsplanerade området. 

Garnlavsdraperade granar i den avverkningsanmälda grannaturskogen. Foto: Privat.
Garnlavsdraperade granar i den avverkningsanmälda grannaturskogen vid Kåpponis. Foto: Privat.

Det avverkningsanmälda området söder om Kåpponis utgörs av en olikåldrig grannaturskog med flera lunglavsdraperade sälgar och spridda grova aspar. I skogen finns död ved i olika grovlekar och nedbrytningsstadier. Flera rödlistade och fridlysta arter finns i skogen. Sveaskog kommer att avverka 7,3 hektar av totalt 13 hektar avverkningsanmäld skog. 

Sveaskog är FSC-certifierad vilket innebär att skogsbolaget måste följa ett visst antal miljökriterier. Enligt FSC Controlled Wood accepteras inte virke från avverkningar som hotar höga naturvärden. Sveaskogs skogliga verksamhet granskas av certifieringsföretaget Bureau Veritas. Bureau Veritas har svarat att de kommer att behandla klagomålet i mån av möjlighet som en del av årets revision. Om fältbesök krävs flyttas behandlingen till nästa revisionstillfälle.

Sveaskogs påbörjade avverkning föregår Bureau Veritas revision. 

Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen framhåller att deras formella FSC-klagomål kvarstår och uppmanar Sveaskog att omedelbart avbryta den påbörjade avverkningen.  

Läs mer om den avverkningsanmälda skogen i Kåpponis som Sveaskog har börjat avverka här.