Ideella naturvårdare hittar hundratals exemplar av den fridlysta och rödlistade orkidéen knärot i Sveaskogs anlagda basväg i Hugelstaskogen. Foto: Sebastian Kirppu.

Det statliga skogsbolaget Sveaskog har nyligen dragit in en basväg och avverkat delar av den värdefulla  gammelskogen vid Hugelsta i Eskilstuna kommun. Vid en inventering gjorde Skydda Skogen nära 450 fynd av den fridlysta och sårbara orkidéen knärot. Sveaskog hade då redan kört över ett flertal av fynden med sin skogsmaskin. Sveaskog förnekar nu att de har kört över fynd av knärot och dementerar i Eskilstunakuriren att de ens har avverkat träd i området där knärot växer. 

Skydda Skogen har bildbevis på både Sveaskogs basväg, avverkning och över de överkörda fynden av knärot. Efter att en av de ideella inventerarna kontaktat Sveaskog svarar skogsbolaget att avverkningen som gjordes på grund av en basväg var ett misstag. Nu hävdar dock Sveaskog i Eskilstunakuriren att de varken kört över knärot eller avverkat skogen där knärot växer.

– Man blir mållös av att höra detta. Vi hittade orkidéen knärot mitt i körspåren efter den anlagda basvägen, det är ett artskyddsbrott! Även den fridlysta gröna sköldmossan växer i Sveaskogs anlagda basväg. Detta visar återigen att varken Swerock eller Sveaskog är intresserade av att låta utföra en omsorgsfull naturinventering, säger Kristina Bäck från Skydda Skogen. 

Sveaskogs basväg är ca 5 meter bred och går genom gammelskogen för att nå ett produktionsbestånd där Sveaskog nu påbörjat en gallring. 

– Sveaskog kunde ha nått produktionsbeståndet från bilvägen intill utan att köra genom den skyddsvärda skogen, säger Kristina Bäck från Skydda Skogen.

Knärot är både fridlyst och rödlistad som sårbar (VU). Den växer i gamla ostörda skogar med hög och jämn luftfuktighet och ett stabilt mikroklimat. Knäroten är fridlyst enligt §8 Artskyddsförordningen och utan dispens från Länsstyrelsen är det ett lagbrott att på något sätt skada den fridlysta orkidéens livsmiljö och växtplats. Arten är känslig för uttorkning och behöver enligt forskning ha en skyddszon på 50 meter (0,78 hektar) i skogen för att överleva en intilliggande avverkning. 

Nära 450 fynd av knärot gjordes i Hugelstaskogen. Knäroten är fridlyst och rödlistad som sårbar. Foto: Kristina Bäck.

Skydda Skogen genomför naturinventeringar i syfte att förhindra att Hugelstaskogen blir bergtäkt. Även Nätverket Bevara Hugelstaskogen arbetar för att Hugelstaskogen ska skyddas.

Ett yttrande har skrivits tilll Mark- och miljödomstolen om bergtäkten i Hugelsta där även Sveaskogs basväg och fynden av knärot omnämns.

Läs mer om Swerock AB:s planerade bergtäkt på Sveaskogs mark i Hugelstaskogen: 
Bergtäkt hotar hällmarksskog med månghundraåriga tallar, blir industriområde

Även den fridlysta gröna sköldmossan hittades utefter Sveaskogs anlagda basväg i Hugelstaskogen. Foto: Mikael Lander.