Regeringen måste höja anslaget till skydd av värdefulla skogar, skogsnäringen tar inte sitt sektorsansvar. Den ideella naturvården har återigen upptäckt skandalavverkningar på statliga Sveaskogs marker.  Så här säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson i ett pressmeddelande:

”Utan en ökning av naturvårdsanslagen kommer gammelskogar fortsätta att avverkas i den höga takt som sker i dagsläget. Skogsbolagens naturhänsyn är alltför ofta bristfällig och Sveaskog har i dessa skogar genomfört en mycket illa planerad avverkning med oacceptabelt dålig hänsyn till naturvärden”

Skydda Skogen kan bara instämma.

Läs mer om Sveaskogs brott mot FSC här