Sveaskogs naturvårdsarealer känner inga gränser. Foto: Per Jiborn

Sveaskog räknar in andras skogar i sin ekopark Hornsö, skriver naturturismexperten Per Jiborn i sin blogg. Sveaskog har inkluderat skogarna i Allgunnens naturreservat i Hornös ekopark – totalt 894 hektar produktiv skogsmark, som ägs av Naturvårdsverket. I ekoparksplanen, på informationstavlor och i Sveaskogs egen karttjänst inkluderar bolaget skogar som de själv inte äger. Vi kan inte ha ett statligt skogsbolag som det inte går att lita på, anser Per Jiborn. 

Per Jiborn skriver:

Varför detta trixande, räknas dessa arealer två gånger?
Först som formellt skyddade skogar och sedan en gång till som en frivillig avsättning av Sveaskog? Eller finns det ett internt mål som måste uppfyllas?
Sveaskog har vid flera tillfällen hävdat att inga fler skogar kan skyddas.
Kvoten på 20 procent är uppfylld. Men om det ingår skogar som andra äger i den kvoten, då förändras ju saken.

Än viktigare är att fråga om detta är ett enstaka undantag. Eller är det toppen på ett isberg av omfattande och systematiskt fusk? Vem på Sveaskog är i så fall ansvarig för detta? Känner bolagets styrelse till upplägget?
Vad vet myndigheterna och har de reagerat?

Det räcker nu.
Vi kan inte ha ett statligt skogsbolag, som det inte går att lita på.

Läs hela Per Jiborns blogginlägg: Kan Sveaskog inte skilja på ditt och mitt?