Sveaskog är statens eget skogsbolag och äger 13,5 procent av den svenska skogen. Bolaget brukar framhålla sig självt som föregångare i fråga om naturvård i skogen.

På Sveaskogs hemsida kan man sedan den 13 juli läsa följande text: ”Skogarna i nordvästra Dalarna har särskilda artvärden, även i produktionsskogarna. Här finner vi en rödlistad art på varannan låga vilket är unikt för stora delar av landet. Det visar en vedsvampinventering som Artdatabanken och Skogsstyrelsen gjort på uppdrag av Sveaskog.” Sveaskogs slutsats lyder: ” Resultaten visar bland annat att rödlistade vedsvampar är så vanliga att de inte kan användas för att identifiera skogar med höga naturvärden så som nyckelbiotoper.”

Varför är det intressant för Sveaskog att offentliggöra detta?

Läs mer här