Skogen som Sveaskog har avverkningsanmält.

Sveaskog fick bemöta kritik i SVT Aktuellt i början av veckan. Det handlade om den avverkningsanmälda naturskogen Bientie i Norrbotten. Sveaskog hävdar att de tar 100 procent naturhänsyn i sitt skogsbruk.

Leif Lundberg från Maskaure sameby och skogskämpen Björn Mildh tog med SVT Aktuellt till Bientie som ligger mitt i samernas renbetesmarker. Bientie är en gammelskog med naturvärden av nyckelbiotopslass, ett av många exempel på skyddsvärda skogar som ska avverkas av Sveaskog. Fältbiologerna har inventerat skogen och funnit rödlistade arter. Skogen är även viktig för renskötseln. 

Björn Mildh berättar i reportaget att han har haft kontakt med Sveaskog om avverkningshotade naturskogar i över 20 år. Han har försökt att få bolaget att tänka om men att det har varit väldigt svårt. Produktionsintresset går alltid före naturvårdsintresset. Det är därför många skogar som håller nyckelbiotopskvalitet avverkas istället för att sparas, som skogen vid Bientie.

Enligt Björn Mildh vet Sveaskog också att samebyn med bestämdhet säger nej till bolagets planerade trakthyggesbruk i Bientie med kalavverkning och markberedning. Metoden förstör renbetet för decennier framöver. Samerna i byn har haft samråd med Sveaskog men de känner sig alltid i underläge gentemot bolaget. I somras sa representanter från Maskaure sameby i SVT Sápmi att de är så illa trängda av skogsbruket att de behöver hjälp av Naturskyddsföreningen vid samråden med Sveaskog. Men Sveaskog avbokade samrådet när de fick reda på att Naturskyddsföreningen skulle vara med. Leif Lundberg säger i SVT:

-För Sveaskog är renskötseln som en böld i arslet under en cykelfärd. Det gör verkligt ont men den finns. Nu är det ju bara några små fläckar av skog kvar. De är i desperat behov av skogen.

Helene Samuelsson, kommunikations- och hållbarhetschef på Sveaskog bemöter kritiken i programmet. Hon säger att Sveaskog har högre ambitioner än andra skogsbolag och att det ligger i Sveaskogs uppdrag att vara ett föredöme. Hon menar att miljöhänsyn och produktion är två saker som hör ihop.

-Vi tar hundra procent ansvar och jobbar mycket med naturvård, det påverkas inte av vår produktion.

Detta uttalande stämmer inte alls med verkligheten. Det finns väldigt många exempel på hur Sveaskog avverkar skyddsvärda skogar, lämnar för lite naturhänsyn och kör sönder mark. Inte minst från Björn Mildh som har ifrågasatt Sveaskogs avverkningar i naturskogar i ca 20 år. 

Helene Samuelsson säger att inget har hänt ännu i fallet Bientie och att det inte är bestämt ännu hur avverkningen kommer att gå till. Hon säger:

-Självklart så kommer vi att göra en väldig grundlig bedömning som vi alltid gör innan avverkning.

Sveaskogs naturvårdsbedömningar är också något som kritiserats. Sveaskog har inte velat visa upp sina naturvårdsbedömningar på begäran och de som har lagts upp på bolagets hemsida under senare tid är undermåliga. Där finns endast information om träden – om levande träd, trädslag, torrträd och lågor. Det är tydligt att produktionsintresse styr över naturvårdsintresse. För det finns ingen information om skogens historik, vegetationstyp, om det är en naturskog eller en skiktad skog, om förekomsten av rödlistade arter eller om det finns hotade arter. Inte ett ord nämns om arter som är upptagna i artskyddsförordningen.

Den avverkningsplanerade naturskogen vid Bientie är en viktig renbetesmark. Foto: Björn Mildh.

Helene Samuelsson säger att den bedömning som har gjorts gällande Bientie är genom avstämning med Skogsstyrelsen. Gällande rennäringen säger Sveaskog att de har samråd med samerna innan avverkning. När reportern säger att samerna känner sig underlägsna i samråden svarar hon:

-Du får fråga dem om det, det hoppas jag verkligen inte.

Hon menar att det går att kombinera skogsbruket med renskötseln och att en nära dialog måste ske med renskötarna.

Just nu pågår kampanjen Vår Skog som är riktad mot Sveaskog och som drivs av 23 miljöorganisationer, bland annat Skydda Skogen. Kampanjen kräver att Sveaskog skyddar samtliga av sina skyddsvärda skogar. I en namninsamling har över 40 000 personer redan skrivit på för detta. Se reportaget om Sveaskogs planerade avverkning av naturskogen vid Bientie i Arvidsjaurs kommun på SVT Aktuellt 25 mars 2019 (spola fram till ca 28:40)