Sveaskog planerar att avverka en oregistrerad nyckelbiotop i Ekopark Hornsö i Högsby kommun i Kalmar län. Foto: Erland Lindblad.

Det statliga skogsbolaget Sveaskog har avverkningsanmält en oregistrerad nyckelbiotop i Ekopark Hornsö i Högsby kommun i Kalmar län. Sveaskog har meddelats om skogens höga naturvärden men vill ändå inte dra tillbaka sin avverkningsanmälan. I ett öppet brev uppmanar nu ett flertal föreningar Sveaskog att genast avbryta avverkningsplanerna och inte avverka fler värdefulla skogar i Ekoparken.

Ekopark Hornsö är nära en kvadratmil stort och ligger i Högsby och Nybro kommuner i Kalmar län. Det är ett av västra Europas viktigaste område för bevarandet av hotade insekter.

Den oregistrerade nyckelbiotopen som Sveaskog planerar att avverka i Ekopark Hornsö ligger intill Getebro naturreservat och omfattar ca 5 hektar. Ett ledande konsultföretag inom naturvård inventerade skogsområdet under 2018 på uppdrag av Länsstyrelsen och bedömde då att tallnaturskogen var en nyckelbiotop. Fynd av den rödlistade och sårbara tallgångbaggen samt den nära hotade håriga blombocken har gjorts i skogen. Tallgångbaggen är beroende av gammal skog med god och kontinuerlig tillgång till nyligen döda tallar.

Sveaskog är certifierad enligt skogsbrukscertifieringen FSC som ska garantera ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart skogsbruk. Enligt FSC-standarden måste nyckelbiotoper undantas från skogsbruk. Sveaskog har under årens lopp avverkat ett flertal värdefulla skogar med höga naturvärden i Hornsö, vilket har försämrat förutsättningarna för hotade arter att utveckla livskraftiga populationer och sprida sig.

Sveaskog har redan hunnit underröja den avverkningsanmälda skogen.

– Det är högst anmärkningsvärt att statliga Sveaskog agerar så här ansvarslöst i sina värdefulla ekoparker. Självfallet måste bolaget ta hänsyn till naturvärdesbedömningar som utförs av inventerare med hög biologisk kompetens. Statliga Sveaskog måste agera föredömligt och genast dra tillbaka sin avverkningsanmälan, skriver åtta föreningar i ett öppet brev till Sveaskog.

Högsby, Nybro och Mönsterås kommun har börjat utvärdera förutsättningarna för en framtida nationalpark i Hornsö.

– Förutom områdets unika naturvärden har Hornsö även stor potential för friluftsliv och naturturism vilket på sikt skulle kunna skapa många nya lokala arbetstillfällen. Då är det inte läge för Sveaskog att försämra framtidsutsikterna för detta unika naturområde, skriver de åtta föreningarna i det öppna brevet.

De åtta föreningar som skrivit under det öppna brevet till Sveaskog är Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen i Kalmar län, Naturskyddsföreningen i Nybro, Stranda Naturskyddsförening, Emådalens Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Alvesta, Skogsgruppen i Oskarshamn och Oskarshamnsbygdens fågelklubb.

Ladda ner det öppna brevet till Sveaskog här.

Kontakt
Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen, tel. 070-678 74 23, elin.gotmark(@)fripost.org
Erland Lindblad, Skogsgruppen i Oskarshamn, tel. 072-712 91 08, erlandlindblad(@)hotmail.com
Nils Elgqvist, styrelseledamot, Naturskyddsföreningen i Nybro, tel. 070-954 38 84, nils(@)elgqvistfoto.se