Den gamla tallskogen som Sveaskog planerar att avverka i sin ekopark vid Hornslandet utanför Hudiksvall. Foto: Magnus Andersson.

Sveaskog planerar att avverka en gammal tallskog på Hornslandet öster om Hudiksvall i Hälsingland. Skogen ingår i Sveaskogs ekopark som föreslås bli nationalpark i skogsutredningen som presenterades i slutet av november. Nu protesterar flera organisationer mot den planerade avverkningen.

– Det är mycket olyckligt att avverka gammal tallskog på Hornslandet. Vi anser att det bör råda ett tillfälligt avverkningsstopp medan förslaget om blivande nationalpark diskuteras. Vårt statliga skogsbolag Sveaskog borde inte planera några avverkningar på Hornslandet, säger Jenny Olsson, ordförande Naturskyddsföreningen Gävleborg.

Den avverkningsanmälda skogen utgörs av en brandpräglad, blockig och gles tallskog i 125-årsåldern. Här finns inslag av gammeltallar, bränd tallved och en rad olika rödlistade arter och signalarter som är typiska för gamla tallskogar. Bland annat har den rödlistade och nära hotade laven kortskaftad ärgspik (NT) hittats liksom de nära hotade vedsvamparna vaddporing (NT) och nordtagging (NT) på döda liggande tallar. Därutöver har även insekten mörk vedstrit som är en mycket sällsynt art i Hälsingland hittats.

Magnus Andersson, ordförande i Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening och skogsbiolog, säger:

– Naturvärdena ansluter väl till just de naturvärden som Ekoparken en gång bildades för att gynna.

Den avverkningsanmälda skogen kan avverkas när som helst eftersom sex veckor passerat sedan avverkningsanmälan inkom och Skogsstyrelsen inte haft några invändningar mot avverkningen.

Skydda Skogen ställer sig bakom Naturskyddsföreningens krav.

– Sveaskog måste dra tillbaka sin avverkningsanmälan. Vi har brist på gamla naturskogar i Sverige idag och de få skogar som finns kvar måste skyddas. Det är högst oansvarigt av Sveaskog att medvetet avverka naturskogar i sina ekoparker och nu dessutom i ett nationalparksförslag, säger Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen.

Läs mer här.

Kontakt

Jenny Olsson, ordförande, Naturskyddsföreningen Gävleborg, 070-292 16 36,                                                             jenny.olsson(@)naturskyddsforeningen.se

Magnus Andersson, ordförande i Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening, 070-658 37 56, magnus.andersson(@)foran.se

Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen, 070-678 74 23, elin.gotmark(@)fripost.org