Sveaskog har sedan länge avverkat mycket i naturskogarna kring Storsund i Norrbotten. Av tradition har skogarna varit renbetesmarker. Avvverkningar pågår för fullt. Sveaskog tar varken hänsyn till att det är renbetesmarker eller till att lokalbefolkningen inte vill ha markberedda kalhyggen runt fritidshus och sommarstugor. Flera boende och stugägare i Storsund och representanter från Naturskyddsföreningen i Norrbotten skickar nu ett öppet brev till Sveaskog med krav att respektera lokalbefolkningen.

Storsund-området (hyggen ljusa). Merparten av övrig mark är dessutom redan plantager. Naturskogen är borta!

Läs det öppna brevet till Sveaskog här:

Bästa Eva Färnstrand och Per Matses,

Naturskogarna kring Storsund i Norrbotten är renbetesmarker som traditionellt tillhört flera samebyar. Koordinater, Storsund: N 7284422; E 759168.

I 1972-års renkonvention bestämdes det dock att markerna här skulle bli norskt renbetesområde. Men ca år 2005 upphörde renbeteskonventionen och staten har inte velat ta strid för våra svenska samers rättighet. Dock finns ett gammalt traktat i Lappekodicillen från 1800-talet som egentligen borde gälla, men Norge vill inte erkänna det. Staterna har alltså inte kunnat komma överens. En lång och komplicerad historia.

Naturskogarna är borta

Det är här Sveaskog kommer in i bilden. Bolaget har tolkat läget som att de överhuvudtaget inte behöver samråda med någon sameby om avverkningar, eftersom det inte finns någon gällande konvention. (Men det har man ”glömt” att berätta om på sin välfyllda hemsida). Sveaskog har i stället passat på att avverka intensivt och storskaligt i området och markberett hårt! Se bifogad kartbild över Storsund-området (hyggen ljusa). Merparten av övrig mark är dessutom redan plantager. Naturskogen är borta!

Sveaskogs hårdhänta avverkningar i markerna kring Storsund har långa anor. Bifogade foto är taget vid Teugerträsk. Detta gjordes strax innan AssiDomän bytta namn och blev Sveaskog den 1.1.2002. Bara detta hygge var över 100 ha! Det finns många till kring Storsund av samma storlek.

Teugerträsk. Avverkningen gjordes 2002. Foto: privat

En av Sveaskogs nu aktuella avverkningsanmälningar strax väster om Bastuträsk är på ca 75 ha! (Koordinater: N 7284185; E 756548).

Avverkningsanmälningarna, varav en del kan ses på den bifogade bilden av området, är sammanlagt på ca 250 ha!

Klent virke från yngre skog, sågtimret är slut. Foto: privat

Avverkningar pågår för fullt

Just nu pågår avverkningar för fullt, se två nytagna bilder ovan. Här är det bara klent virke från yngre skog i virkestravarna, sågtimret är slut. Naturskogarna är nersågade!

Och avverkningarna bara fortsätter. Sveaskog tar vad man vill ha, utan hänsyn till varken samebyarnas behov av vinterbetesmark eller lokalbefolkningens krav att inte ha sina fritidshus / sommarstugor omgivna av kalhyggen (som dessutom markbereds)!

Sveaskogs agerande kring Storsund blottlägger återigen bolagets mindre tilltalande sidor.

Bästa styrelseordförande Eva Färnstrand och koncernchef Per Matses.

Ta beslutet att Sveaskog från och med nu börjar samråda med de samebyar som har sina vinterbetesmarker inom Storsunds området! Respektera vår urbefolkning!

Respektera även lokalbefolkningens krav att få ha skog kvar kring sina fritidshus / sommarstugor, inte ha dem omgivna av markberedda kalhyggen!

Vänligen

Yvonne Lövgren, stugägare, Storsund

Dennis Lövgren, stugägare, Storsund

Lage Nyberg, Storsund

Tuija Nevanperä, Storsund

Maija S. Nevanperä m. familj, Storsund

Nina Blad och Bo Jonsson, med fritidshus i Storsund

S. Pollak & P. Meyer, Storsund

Carina Westerlund Öhult, Storsund

Bo Forsell, Storsund

Ilona Karlsson, Storsund

Staffan Renling, stugägare, Storsund

Eva Larsson, stugägare, Storsund

Dick Åström, Storsund.

Tony Eriksson, Storsund.

Catrin Eriksson.

Jane Hällgren, Storsund.

Rune Hällgren, Storsund.

Helene Rodhain, Storsund.

Pentti Kalliainen, Storsund.

Sölvi Aas Olsen, Storsund.

Rune Wiklund, Storsund.

Jan-Erik Eriksson, Storsund.

Ronald Holstad, Storsund.

Fredrik Karlsson, Storsund.

Björn Lundström, Storsund.

Morgane Bussereau, Storsund.

Sten Andersson, Storsund.

Ketkanok Srinama, Storsund.

Lennart Andersson, Storsund.

Therese Jansson, Storsund.

Marja-Leena N.

Torbjörn Vikström

Kerstin Ramser

Karl Johan Lundström

Ann-Helen Harnesk, Strömnäs, Koler

Tord Östling, Strömnäs, Koler

Hansi Gelter, biolog, naturguide i Piteå

Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsforeningen i Norrbotten

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten.

Marie Karlsson, skogsinventerare, medlem i Naturskyddsföreningen

Maj Aspebo, samordnare, Naturskyddsföreningens skogsnätverk i Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Kontakt: Yvonne Lövgren yvonne@zennovy.se

Situationen för EU:s skogar allvarlig:

https://skyddaskogen.se/situationen-for-eus-skogar-ar-allvarlig/