Du vet väl att troll spricker om de kommer i solljuset? Sveaskog spricker i sanningens ljus.

På Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm har Sveaskog köpt sig PR och goodwill genom att sponsra utställningen "Natur i Sverige". I entrén skriver museiledningen: "Vi tackar vår huvudsponsor Sveaskog". Utställningen är mycket vacker och informativ. Besökarna får naturligtvis intrycket att dessa djur och växter frodas på Sveaskogs marker.

På samma museum öppnades den 19 sept. 2003 en utställning där landets botaniska föreningar visade olika aspekter på växternas liv – hur man skiljer mellan besläktade arter, var man har hittat dem, vad som görs för att bevara hotade arter etc.

Ja bidrog med utställningen "Tallen – Sveriges vackraste växt?", som visar gamla knotiga tallars skönhet och avslutas med en bild på hur Sveaskog hugger urskog med tall i Arvidsjaur, samt en mängd andra exempel på bolagets härjningar i norrlandsskogarna.

Detta blev för mycket för "någon från skogsnäringen", som tvingade museiledningen att censurera min utställning. Jag tvangs att ta bort namnet "Sveaskog" och huvuddelen av exemplen på Sveaskogs skövling av skogar med höga naturvärden.

Som en kompensation för denna censur inbjöd museichefen, Christina Hallman, till en debatt på temat skogsbruk och naturvård. Sveaskog tackade nej. Uppenbarligen ville man inte i Stockholm konfronteras med sanningen.

Sveaskog har en styrelseordförande som älskar pengar, Bo Dockered, en informationschef som älskar desinformation, Leif Öster, och skogschefer som älskar avskogning, Gunnar Olofsson och Herman Sundqvist. Bolaget har pengar nog till att desinformera hela svenska folket, men det tål inte sanningen. Det är som trollet som inte tål solens ljus.

Anders Delin