Sveaskogs signum vajar i blåsten vid den sista resten av naturskog vid Tjappsåive som omges av 150 hektar hyggen. "Sveaskog, nu får det vara nog hugget på Tjappsåive!", skriver representanter från flera samebyar och Naturskyddsföreningen i Norrbotten i ett öppet brev till Sveaskog. Foto: Björn Mildh.
Sveaskogs signum vajar i blåsten vid den sista resten av naturskog vid Tjappsåive som omges av 150 hektar hyggen. Foto: Björn Mildh.

Sveaskog meddelar i ett brev till Björn Mildh att resterande sju hektar naturskog på det tidigare skogklädda lågfjället Tjappsåive kommer att avverkas. Denna naturskogsrest är omgiven av ett 150 hektar stort hygge och hör till Östra Kikkejaure samebys renbetesmarker.

Björn Mildhs brev:

Bästa Eva Färnstrand och Per Matses,

Av Sveaskogs kommunikationschef Niclas Brantingson har vi nyligen fått svaret (nedan) att bolaget tänker avverka den sista resten med 7 hektar naturskog omgiven av 150 ha hygge på Tjappsåive i Arvidsjaurs kommun.

https://www.norrbotten.snf.se/wordpress/tjappsaive/

Den avverkningsplanerade skogen vid Tjappsåive omges till stor del av kalhyggen (ljusgröna ytor på kartan) och plantager.

Sveaskog redovisar ingen naturvärdesbedömning

Någon naturvärdesbedömning redovisas inte. Bara att Östra Kikkejaure sameby sagt ja till avverkning vid samråd (samplaneringsmöte, bolagets nya ord för att avverka).

Sveaskog vill här avverka 110 skogar – 20 kvadratkilometer

Sveaskogs taktik vid samråden börjar vara känd. Den ger utdelning! Se samrådslistan från 2018 med Östra Kikkejaure sameby. Här är det 110 skogar som Sveaskog vill avverka i byns renbetesområde. Sammanlagt nästan 2000 ha, 20 kvadratkilometer! Men att spara 7 ha naturskog, det går inte. Så har det gått till, år efter år. Tills naturskogar-renbetesskogar tager slut.

https://www.norrbotten.snf.se/wordpress/samradsprotokoll-ostra-kikkjaure/

Ett samiskt ja till avverkning gäller obligatoriskt för Sveaskog. Ett samiskt nej däremot gäller bara vid det aktuella samrådet. Det kan Sveaskog ompröva gång på gång tills man får vad man vill ha.

Detta är verkligheten bakom Sveaskogs ordande om jämbördiga parter och respekt vid samråden.

Sveaskogs motto: ”All skog som inte skyddats kommer att avverkas”

Som framgår av kartbilden är det tidigare skogklädda lågfjället Tjappåive på ca 900 ha nu mest bara kalhyggen och plantager. Sveaskog har följt sitt motto: ”All skog som inte skyddats kommer att avverkas”.

Sveaskog har blivit fartblind i sitt huggande.

Översiktskarta över Tjappsåive.

Översiktskarta över Tjappsåive med Sveaskogs hyggen (ljusgröna områden).

Sveaskog – låt de sista sju hektaren naturskog på Tjappsåive stå kvar!

Bästa Eva och Per. Låt de sista 7 hektaren med högklassig naturskog på hygget stå kvar på Tjappsåive. 150 ha hyggen som redan omger skogen räcker!

Respektera FN:s Urfolksdeklaration från 2007 som Sverige har godkänt i FN.

(Men inte för eget bruk). Är det skogsnäringen som motsätter sig?

Vänligen,

Patrik Lundgren, Östra Kikkejaure sameby

Jonas Stenberg, Västra Kikkejaure sameby

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Peter Larsson, Maskaure sameby

Johan Jonsson, Mausjaur sameby

Erik Jonsson, Mausjaur sameby

Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen 

Sveaskog svarar:

Tor 2021-08-26 15:58

Hej Björn,

Tack för ditt mail.

Inför den planerade avverkningen genomfördes ett samplaneringsmöte med samebyn där samebyn gav sitt samtycke kring avverkning. Det har även utförts naturvärdesbedömning och en planering där den naturhänsyn som ska sparas har markerats ut.

Vänligen

Niclas

Tidigare brev till Sveaskog om Östra Kikkejaure samebys renbetesmarker i Arvidsjaurs kommun.

https://skyddaskogen.se/sveaskogs-motto-all-skog-som-inte-skyddats-kommer-att-avverkas-herman-sundqvist/