Träpatronerna började exploatera den norrländska skogen med lögn, list, hot, mutor och bedrägeri. De utnyttjade skamlöst sitt övertag inom ekonomi, juridik och information. Privata bolag gick i täten, men statens intressen och metoder tog efter. Det lilla folket i byarna fick sitta emellan. Det var för 100-150 år sedan.

Så är det fortfarande. Patronfasonerna har följts av maffiametoder. Sveaskog har kravet på sig att vara lika effektivt som privata bolag i samma bransch, och med effektiviteten följer hänsynslöshet.

Maffiametoderna demonstrerades under Sörfligget-konflikten. Det var viktigt för Sveaskog att få det att framstå som om bara en minoritet i Valvträsk var emot avverkningen. Trots att mer än 90 % av byborna var emot, lyckades bolaget ge intryck av splittring genom att smörja en man som länge varit på kant med hederliga byinnevånare genom sin extrema girighet, kontrollbehov och tjuvaktighet. När mannen deltog i ett byggarbete, körde ved åt någon eller fick ansvar för gemensamma ägodelar, lade han beslag på en del av godset för egen räkning. Denna tjuvaktiga skata tolererades bara nätt och jämt av byborna.

Naturligtvis hade Sveaskog inga svårigheter att få denna man på sin sida genom att lova honom gratis ved, stöd till skoterklubben där han är mycket aktiv, o.s.v. I det massmediala flödet kom denne man att spela en viktig roll. Det blev lätt för Sveaskog att säga: "Vi är inte säkra på att enigheten mellan byborna är så stor".

När denne man inte kom i tid till Sveaskogs informationsmöte i Valvträsk om den planerade avverkningen blev Sveaskogs anställda riktigt nervösa. När polisen hade berett vägen för maskinerna på Sörfligget var det denne man som fick besök av polisen – i all vänskaplighet.

Tjuven i Valvträsk blev rikligt belönad av Sveaskog. Fri ved är en värdefull tillgång, särskilt för den som har en skogstraktor, kan avverka själv och inte drar sig för att sälja de utlovade husbehovsvirket vidare.

Småpåvar i Sveaskog och en småtjuv i Valvträsk köpslår om "hela svenska folkets skog" Så fortsätter övergreppen på de hederliga och därför försvarslösa. Så fortsätter belöningarna till de ohederliga medlöparna. Så fortsätter Sveaskog att med maffiametoder överavverka skogen, utarma den biologiska mångfalden, förtrycka den hederliga ortsbefolkningen och ödelägga stora skogsbygder. Vart pengarna tar vägen kan var och en försöka utreda, på sitt sätt.

Sveaskog fick beröm av Bo Östman i NK den 6 februari 2004 under rubriken "Snyggt slut på ful aktion vid Sörfligget". Berömmet skvätter över på polisen, landshövdingen och andra delar av etablissemanget i Luleå – och på tjuven i Valvträsk.

Anders Delin