Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sveaskogs ”julklapp” till Maskaure sameby

Kartbild med Sveaskogs planerade avverkningar (gulmarkerade områden) i Maskaure sameby.

Hela tre gånger har det statliga skogsbolaget Sveaskog haft samråd med Maskaure sameby om den värdefulla renbetesskogen med höga naturvärden – trots det kräver nu Sveaskog att samerna även skriftligen ska motivera sitt nej till avverkning i skogen. Är detta Sveaskogs julklapp till byn? Nej vid samråd räcker tydligen inte för Sveaskog. Hur länge till tänker statliga Sveaskog bedriva sin utmattningstaktik mot Maskaure sameby för att kunna såga ner byns renbetesskogar? frågar sig representanter från 12 samebyar och Naturskyddsföreningen i Norrbotten i ett öppet brev till Sveaskog.

Läs det öppna brevet i sin helhet här:

Bästa Eva Färnstrand och Per Matses,

Tre gånger redan har Sveaskog samrått med Maskaure sameby om kontinuitetsskogen vid Norra Seitejaure i byns renbetesmarker. Skogen ses på kartbilden ovan med markeringen 34-35-36 som även visar Sveaskogs planerade avverkning. Koordinater: (Skog 35, intill vägskälet) N 7315994; E 617257. Areal ca 55 ha.

Samebyn har vid varje samråd sagt nej. Men Sveaskog respekterar inte samernas nej utan fortsätter med sin utmattningstaktik, vars enda syfte är att pressa fram ett ja för att sedan avverka skogen.

Bolaget kallar detta för samplaneringsprocess, som man erbjuder samebyn!

Se Nicklas Brantingsons ”erbjudande” nedan som svar på vårt brev den 18.8.2021 till Sveaskog.

Skogen är rikt hänglavsbärande och viktig renbetesmark. Den är även en kontinuitetsskog med höga naturvärden, vilket tydligt framgår ur en kompletterande naturvärdesinventering som gjordes i september 2021. Dessutom finns flera gamla barktäkter. Skogen är bevisligen gammal samisk kulturmark.

https://norrbotten.naturskyddsforeningen.se/norra-seitejaure-arjeplogs-kommun/

Artlista vid inventering i september 2021

Art Latinskt namn Rödlista Antal 
Revlummer Lycopodium annotinum 
Blågrå svartspik Chaenothecopsis fennica NT 
Blanksvart spiklav Calicium denigratum NT 
Dvärgbägarlav Cladonia parasitica NT 
Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri NT 
Vedskivlav Hertelidea botryosa NT 
Luddlav Nephroma resupinatum 
Vitmosslav Icmadophila ericetorum 
Gammelgransskål Pseudographis pinicola NT 
Rosabandad spindling Cortinarius variegatus 
Äggvaxskivling Hygrophorus karstenii NT 
Streckmusseron Tricholoma portentosum 
Vaddporing Anomoporia kamtschatica NT 
Vitplätt Chaetodermella luna NT 
Tallstocksticka Osmoporus protractus VU 
Ullticka Phellinidium ferrugineofuscum NT 
Gränsticka Phellopilus nigrolimitatus NT1
Granticka Porodaedalea chrysoloma NT 
Gräddporing Sidera lenis s. str. VU 
Fläckporing Anthoporia albobrunnea VU 
Urskogsporing Neoantrodia infirma EN 
Kritporing Resinoporia crassa CR 
Grantickeporing Skeletocutis chrysella VU 
Blodticka Meruliopsis taxicola 
Tallriska Lactarius musteus NT 
Smalfotad taggsvamp Hydnellum gracilipes VU 
Skarp dropptaggsvamp Hydnellum peckii 
Nordtagging Odonticium romellii NT 
Talltita Poecile montanus 

​Trots samebyns muntliga nej vid tre samråd kräver Sveaskog nu att samerna även skriftligt motiverar sitt nej till avverkning för samtliga skogar, inklusive kontinuitetsskogen vid Norra Seitejaure. Nej vid samråd och muntlig motivering räcker inte för Sveaskog!

Detta med hänvisning till gällande FSC-regelverk?? 

Byns nej och skriftliga motivering kommer naturligtvis heller inte att respekteras av Sveaskog!

Hur länge till tänker statliga Sveaskog bedriva sin utmattningstaktik mot Maskaure sameby för att kunna såga ner byns renbetesskogar? Renskötseln har genom tiderna burit upp den samiska kulturen.

Utan betesmark går det inte att bedriva renskötsel!! 

Är detta Sveaskogs ”julklapp” till byn?

Återigen, styrelseordförande Eva Färnstrand och koncernchef Per Matses, respektera vårt urfolk samerna!

Sluta utsätta dem för Sveaskogs oförrätter! 

Statens missgärningar i 400 år får räcka!

Vänligen,
Leif Lundberg, Maskaure sameby
Peter Larsson, Maskaure sameby
Patrik Lundgren, Östra Kikkejaure sameby
Jonas Stenberg, Västra Kikkejaure sameby
Johan Jonsson, Mausjaur sameby
Erik Jonsson, Mausjaur sameby
Lars Anders Baer, Luokta-Mavas sameby
Mats Berg, Girjas sameby
Anders Erling Fjällås, Semisjaur Njarg sameby
Olof Johannes Skum, Grans sameby
Magnus Andersson, Rans sameby
Jon Isak Sikku, Vittangi sameby
Katarina Sevä, Muonio sameby
Hans Holma, Muonio sameby
Börje Stenlund, Malå sameby

Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Maj Aspebo, samordnare, Naturskyddsföreningens skogsnätverk i Norrbotten

Petter Mildh, ideell naturvårdare

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen.

Kontakt

Leif Lundberg, Maskaure sameby, leif.rutsa(@)gmail.com, tel. 070-249 70 40

E-post från Niclas Brantingson, Sveaskog, till Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, 2021-08-26:

Tack för ditt mail!

Som tidigare kommunicerats med dig så erbjuder Sveaskog varje år att ha en samplaneringsprocess för de samebyar som har betesmark inom vårt skogsinnehav. Det är vid samplaneringsprocessen som det diskuteras när olika bestånd ska brukas samt olika anpassningar vi som markägare kommer att göra för att skapa förutsättningar för renskötseln. Det aktuella området är en del av en sådan samplaneringsprocess.

Först när samplaneringsprocessen är avslutad görs en noggrann naturvärdesbedömning som visar om området håller höga naturvärden för att göra en naturvårdsavsättning eller om det ska göras en avverkningsplanering där det markeras vilka delar som sparas som naturhänsyn. Det är först när samplaneringsprocessen är klar som vi vet exakt vilka områden som blir aktuella för åtgärder.

Vänligen

Niclas